Saconsult

Ta kontakt for en prat

habitat

Sveisehabitat brukes i forbindelse med utførelse av varmt arbeid i miljøer der slikt arbeid normalt ikke kan utføres uten at større nedstegninger må foretas.

De to viktigste funksjonene til habitatsystemet er:

  • Forhindre gnister/sprut fra varmt arbeid i å komme ut av habitatet.
  • Forhindre brannfarlige gasser i å trenge inn i habitatet. Dette gjøres ved å skape overtrykk i habitatet.

Bruken av sveisehabitet er en kostnadsbesparende og midlertidig sikker løsning for å få utført varmt arbeid.

Habitatsystemet kan også brukes for å kontrollere og opprettholde lave eller høye temperaturer.

Dette vil være effektivt for:

  • Avisolering og nyisolering av nedkjølte rør.
  • Skape gode forhold for å kunne utføre overflatebehandling hvor det ellers er vanskelig å opprettholde ønsket temperatur. Et typisk eksempel kan være maling av skip og offshorerigger.
  • Sørge for et trygt arbeidsmiljø der skjerming av omgivelsene er et viktig krav.

KJENNETEGN

Habitatsytemet med alle dens komponenter er ATEX/EX sertifisert for bruk i Sone 1 & 2. Habitatdukene er produsert i en robust og flammehemmende seilduk. Dukene leveres i moduler og monteres sammen ved hjelp av glidelås, og forsegles med borrelås for å oppnå ønsket størrelse og fasong på habitatet.

Spesialstørrelser produseres etter behov når spesielle jobber krever dette.

LUFTSLUSE

Alle habitatene er konstruert slik at man kan montere en luftsluse (air-lock). Slusen brukes spesielt ved varmt arbeid av lengre varighet og gjerne hvis det arbeider mer enn en person i habitatet. Ved hjelp av slusen kan man gå inn og ut av sveisehabitatet uten at trykket faller og dermed unngår man at arbeide må stanses.

NØDUTGANG

En av veggene i habitatet kan utstyres med en nødutgang. Denne duken er orange med en stor åpning som enkelt kan åpnes for å sikre en rask evakuering. Ved bruk av store habitat kan flere vegger utstyres med nødutganger.

RØRGJENNOMFØRING

Ved arbeid på rør brukes det spesielle koniske duker som blir ”tredd” rundt røret. Disse posedukene brukes på rør opp til 40 tommer. Dersom det er snakk om flere gjennomføringer på forskjellige nivåer/retninger blir det brukt et multipanel. Begge disse panelene er veldig fleksible og kan også brukes til å kle inn bjelker og supporter.

OVERVÅKNING

Sveisehabitatet er utstyrt med en selvlukkende robust aluminiumsdør. Det er montert to plexiglassvinduer i døren slik at en BES-vakt kan overvåke arbeidet som pågår inne i habitatet. Det er plassert et manometer på døren slik at overtrykket kan overvåkes konstant. I tilegg til visuell overvåkning fra BES-vakt, blir det koblet opp en Alarmsentral-MGD. Denne er tilkoblet med gassensorer, stengespjeld og er utstyrt med lys og lyd alarm. Alt elektrisk utstyr som brukes i habitatet er tilkoblet MGD. Dersom det detekteres gass vil spenningen automatisk kobles ut og dermed alle tennkilder. Ved deteksjon i luftinntak vil også spjeldet lukkes og dermed hindres gassholdig luft i å trenge inn i habitatet.

SELVBÆRENDE KONSTRUKSJON

Sveisehabitatet har i prinsippet en selvbærende konstruksjon når det er trykksatt. Det er imidlertid vanlig å bygge et lett rammeverk/stillas rundt habitatet slik at man kan henge det opp med stropper. Ved å gjøre dette unngår man at habitatet kollapser dersom lufttilførselen skulle opphøre. Alle dukene til habitatet er utstyr med gummiører for dette formålet.

INSTALLASJON

Sveisehabitatet kan installeres og settes i drift raskt. Installasjon for et standard habitat, 2x2x2m, vil for en erfaren operatør ta 3-4 timer fra man har pakket ut komponentene. All montering gjøres uten bruk av verktøy. Habitatet kan demonteres og gjenreises etter hvert som arbeidet løper, for eksempel ved legging av rørgater. Det kan også utvides og tilpasses underveis ved å legge til/fjerne duker om nødvendig.

PIPECODE

HABITAT

REFERANSER

BILDEGALLERI